Odd Hagerud AS

Ofte stilte spørsmål og svar om bytte av lyskilde

Fra 2023 startet overgangen fra gamle lysstoffrør til LED-lys for fullt. Bedrifter og næringsvirksomheter må skifte ut gamle lamper til mer miljøvennlige varianter. Her er er noen ofte stilte spørsmål og svar. Kilde: Signify / Signify produkter.

elektriker installerer led-lys i taket

Mange har spurt, og Signify svarer

Bedrifter har for fullt startet med ubyttingen fra gamle lysrør til moderne LED-teknologi, på grunn av endringene fra RoHS-direktivet. 

Les mer om RoHS-direktivet her.  

Det er naturlig å ha spørsmål knyttet til utfasingen, om både sikkerhet, installasjon, og eventuelle endringer som må gjøres. En av våre kvalitetsleverandører Signify har samlet sammen noen vanlige spørsmål og svar - for å hjelpe deg med overgangen til LED-lysrør.

Q&A om utskifting av lysrør og gamle armaturer:

For å verifisere sikkerheten og ytelsene til Philips LED-lysrør holder Signify seg til internasjonalt anerkjente sikkerhetsstandarder, som de som er definert av International Electrotechnical Commission (IEC). 

Et bytte til Philips LED-lysrør hvor installasjonen er gjort av kvalifisert personell, i tråd med de relevante lokale el-forskrifter og instruksjonene gitt fra Signify, er i tråd med de internasjonalt anerkjente sikkerhetsstandardene.

Når man bytter til LED-lysrør finnes det to mulige måter å gjøre dette på: 

 1. Plug-and- play (beholde forkoblingen)
 2. Bytte med modifikasjoner (fjerne forkoblingen og koble direkte til 230 V/nettspenning).

CE-merket er en indikator på at et produkt samvarer med EUs lovgivning. Det er et synlig merke som produsenter må vise på et produkt når det markedsføres i EU.

Nei. Ikke hvis eieren av lysrørene utfører endringene på stedet der lysarmaturen allerede er installert, den modifiserte lysarmaturen ikke sendes ut på markedet igjen (det gjelder salg eller overføring til ny eier), og lyskildebyttet ikke er regnet som en viktig endring når forkoblingen kobles vekk. 

Derfor er det ikke nødvendig å utarbeide en ny samsvarsvurdering eller å fornye CE-merkingen.

Det er behov for et nytt CE-merke når et produkt fjernes fra markedet, har undergått viktige endringer, for så å sendes ut på markedet igjen.

Hvis lysarmaturen er gammel, gjelder garantien mest sannsynlig ikke lenger. I de fleste tilfeller vil garantien opphøre hvis man gjør endringer på en lysarmatur. 

Garantien til den nye LED-lyskilden vil fortsatt gjelde hvis installatøren har fulgt monteringsanvisningen.

Hvis det oppstår en hendelse, vil en inspektør fra forsikringsselskapet foreta en undersøkelse angående status til lysarmaturen. 

For eksempel for å fastslå om vedlikehold har blitt gjort regelmessig, på korrekt måte og av kvalifisert personell. 

For lysarmaturer som er modifisert vil inspektøren sjekke om denne modifikasjonen har introdusert nye farer. 

Inspektøren vil også sjekke om selskapet som har foretatt modifikasjonen har fulgt lokale el-forskrifter og retningslinjer fra produsenten.

Generelt blir en lysarmatur et enklere system når forkoblingen fjernes og LED-lysrøret blir den eneste aktive komponenten. Philips LED-lysrør er designet i tråd med aktuelle sikkerhets- og EMC standarder, som IEC og CISPR. 

Vår vurdering indikerer at modifiserte lysarmaturer som bruker Philips LED-lysrør ikke medfører en ny trussel og øker ikke sikkerhets- og elektromagnetisk kompatibilitetsrisiko. 

Det påvirker derfor ikke samsvaret med sikkerhets- og EMC standarder så lenge omkoblingen utføres i tråd med relevante lokale el-forskrifter og instruksjoner fra Signify.

Nei. Lysarmaturen fungerer fortsatt i henhold til det formålet det var ment for, selv om den konvensjonelle lyskilden og forkoblingen erstattes av et Philips LED-lysrør. Utover dette har vår sikkerhetsvurdering indikert at en modifisert lysarmatur som bruker Philips LED-lysrør samsvarer med sikkerhets- og EMC standarder, gitt at LED-lysrørene er installert i henhold instruksjoner fra Signify. Derfor er ikke et lyskildebytte ansett som en viktig endring(2) når forkoblingen kobles vekk.

Når det gjelder et lyskildebytte (som beskrevet i spørsmålet over) er ansvarsfordelingen veldig tydelig(4): produsenten av lyskilden er ansvarlig for lyskilden og produsenten

av lysarmaturen er ansvarlig for lysarmaturen. Når man erstatter med et oppgradert produkt, for eksempel når gamle produkter ikke lenger er tilgjengelige, vil ansvaret forbli det samme – det er da ansett som en vedlikeholdsaktivitet.

Installatøren må utføre lyskildebyttet i henhold til instruksjoner fra Signify. Når det gjelder ansvaret for delene, dvs. lyskilden, ligger ansvaret hos leverandøren.

Konvensjonelle lysrør har 360 graders lysvinkel, mens Philips LED-lysrør gir lys med lysvinkel på 160 til 240 grader. På grunn av strålevinkelen gir dette lys der det er mest behov og minimerer lystap. 

Avhengig av type lysarmatur og LED-lysrør man velger kan man oppnå samme lux-nivå som med et konvensjonelt lysrør. 

Og uavhengig om man velger en plug-and-play løsning eller en modifisering av lysarmaturen er energieffektiviteten til LED-løsningen bedre enn den konvensjonelle lyskilden.

 • Når du har prosjekter med kun lyskildebytte
 • Når budsjettet er begrenset – lav investering og rask tilbakebetaling
 • Når det er behov for en rask installasjon – mindre nedetid for din forretning
 • Når det er planlagt en større renovering av bygget i nær fremtid
 • Når du bruker en spesialarmatur som ikke kan tilbys erstatning for (for eksempel lysarmaturer for spesielle formål eller lysarmaturer med spesielle former)
 • Når armaturene er i god stand og bærekraft er i fokus – så kan hver lyskilde enkelt erstattes uten stor renoveringsinnsats, og produserer mindre avfall enn å erstatte hele lysarmaturen.
 • Når du foretar en totalrenovering eller bygger nytt
 • Når du har behov for avanserte egenskaper (dimming, nødlys osv)
 • Når de eksisterende lysarmaturene er i dårlig stand eller er veldig gamle - Når du redesigner et komplett belysningssystem

Vi kan belysning!

Skal din bedrift eller virksomhet bytte ut gammel belysning? Trenger du hjelp til å planlegge eller gjennomføre? Ta kontakt med oss for å komme i gang.